Cabecera avís legal Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana

Accessibilitat

Aquesta web s’ha desenvolupat amb l’objectiu de posar la totalitat del contingut a disposició de la ciutadania evitant l’exclusió i promovent l’accessibilitat per tal que es navegue per les pàgines sense cap dificultat d’accés.


Aquesta web ha sigut desenvolupada de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.


Treballem en la millora contínua de l'accessibilitat d'aquest web. Els convidem a contribuir en l’optimització d’aquest espai digital mitjançant l'enviament de suggeriments a través de la secció de ‘Contacte’.