Cabecera què és i objectius Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana

Què és el CACV

El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana és l’autoritat audiovisual independent encarregada de vetlar pel respecte dels drets, llibertats i valors constitucionals i estatutaris en l’àmbit dels mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana i pel compliment de la normativa vigent en matèria audiovisual i de publicitat, d’acord amb els principis d’actuació i funcions que li atribueixen l’Estatut d’autonomia i la Llei 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV).

foto1 - que es i objectius de El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana
foto2 - que es i objectius de El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana
foto3 - que es i objectius de El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana